Branşlar » Cerrahi Branşlar » Çocuk Cerrahi » 

Çocuk Cerrahi

 

     Hastanemizde çocuk cerrahisi polikliniği hergün hizmet vermektedir.

 

               Başlıca yapılan işlemler;

 

   • Her türlü yenidoğan cerrahisi

   • Loporoskopik cerrahisi

   • Hipospadias

   • Brankoskopi

   • İnteraabdominal Patoloji Cerrahileri

   • İng. Herni

   • Umblikal Herni

   • Umblikal Polip

   • İnmemiş Testis

   • Testis Torsiyonu

   • Hidrosel

   • Over Patolojileri

   • Üretral kordi

   • Baş, Boyun Abseleri

   • Fimozis

     gibi işlemler  gerçekleştirilmektedir.