Branşlar » Cerrahi Branşlar » Göğüs Cerrahi » 

Göğüs Cerrahi

Hastanemizde göğüs cerrahisi hizmeti tek hekim  tarafından verilmektedir.

 

               YAPILABİLEN İŞLEMLER;

 

  • Katater Torokostomi (Plevrocon vb) (Plevral effüzyon)

  • Tüp Torokostomi (travmatik prömotaraks,spantan,prömotarak)

  • Torasentez

  • Spantan pnömotoraks Cerrahisi

  • Plevral hastalığın tanısı için biopsi

  • Ampiyem tedavisi

  • Brankoskopi

  • Travmalar

    

   gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.