Yönetim » Başhekim Yardımcıları » 

Başhekim Yardımcıları

        

                        Uzm.Dr Kenan YILDIZ                                                                                      Dr. Sinan Dinçer AYYILDIZ

                           Başhekim Yrd.                                                                                                       Başhekim Yrd.