SKS Kalite Yönetimi » Kalite Politikamız » 

Kalite Politikamız

Sağlık hizmeti sunarken;

 

Sağlıkta Kalite Standartlarına göre Kalitemizi sürekli değişim ve yenilenmeden geçirerek güncelleyip artırmak,

 

Hasta ve Çalışan Memnuniyetini artırmak,

 

Hizmet potansiyelimizi mevcut zamana ve ihtiyaca göre artırmak,

 

 Sağlıklı Nesiller için önce zarar vermeyerek topluma ve çevre kirliliğine karşı duyarlı davranmak.